اسطوره، روایت، قصه، داستان

رمان 

خواب ها و رؤیاها

مردی که زندگی اش مرده بود

 

مجموعه داستان کوتاه

 

پرستشگاه ایزدان مدفون (نشر شاملو89)

ماه و دختری که عطرش را می فروخت

ساکورا

پژوهش

سخنی از بی سخنی (بررسی روایت ها تحول شخصیت در تذکره الاولیای عطار) (نشر سوره مهر97)

شگفت کاری، شکل ها و شگردهای آن (بررسی روایت های خرق عادت در کتاب تذکره الاولیا)

محمد تقی حسن زاده توکلی

روایت شناس، نقد اسطوره شناختی روایت ها، روایت شناس کتاب تذکره الاولیا، داستان نویس

انتشار کتاب «سخنی از بی سخنی» (بررسی روایت های تحول شخصیت در تذکره الاولیای عطار)

محمد تقی حسن زاده توکلی داستان نویس، روایت شناس و پژوهشگر کتاب تذکره الاولیا

کتاب در هفت فصل نوشته شده است

فصل يكم: روايت تحول شخصيت و چرخه‌ي پي‌رفتي

فصل دوم: روايت‌ تحول شخصيت و نماد‌شناسي اسطوره‌شناختي

فصل سوم: تحول شخصيت و اثبات آن

فصل چهارم: روايت‌هاي تحول شخصيت و سازه‌هاي مشترك

فصل پنجم: تحول و نمو‌هاي ميان دو قطب تحولي

فصل ششم: واكنش و نقش آن در تحول شخصيت

فصل هفتم: روايت تحول شخصيت و نماد‌شناسي روان‌شناختي 

آن‌چه در روايت تذكره‌‌الاوليا برجستگي‌دارد و تأثير جمله‌هاي تكان‌دهنده‌ي آن را دو‌چندان‌مي‌كند، روايت‌هاي تحول شخصيتاست. اين روايت‌ها به اندازه‌اي شهرت‌يافته‌اند كه روايتي هم‌سان با روايت‌هاي تحول شخصيتي كه عطار در آثار خويش مي‌آورد،‌ درباره‌‌ي خود عطار ساخته‌مي‌شود.    

                                                                                  قسمتی از مقدمه سخنی از بی سخنی